INOX hovedsponsor for Ry Fodbold

03. June 2014

Når de 530 fodboldspillere i Ry mødes på græsset efter sommerferien, vil de gamle spillertrøjer være pakket væk. Klubben har skiftet navn til Ry Fodbold og et nyt logo vil pryde spilletrøjen – ligesom der forpå trøjen vil stå INOX.

”Vi har indgået en aftale med INOX, der sikrer fodboldklubben det bedst mulige grundlag for at fortsætte den udvikling, der er sat i gang. Det er dejligt, når en lokal virksomhed ønsker at støtte op om et af byens helt store fritidstilbud”, siger Casper Dalhoff medlem af bestyrelsen i fodboldklubben.

”Hos INOX har vi taget stilling til virksomhedens sociale ansvar (CSR). Vi støtter primært områder, hvor der er fokus på børn og har blandt andet støttet Børns Vilkår. Vi er stærkt forankret i lokalsamfundet og føler derfor også en vis forpligtelse i udviklingen af lokalsporten med særligt fokus på børn og unge. Vi har igennem en periode haft vores logo på flere hold i Ry, og da muligheden for at gå ind som hovedsponsor var der, slog vi til. Mange af vores medarbejdere eller deres familier har børn og unge, der spiller fodbold i Ry, og derfor er det ganske naturligt for os at udvide samarbejdet med klubben. Klubbens succes baserer sig i høj grad på frivillighed, og vi kan som hovedsponsor vise vores støtte til alle de frivillige, der lægger en stor arbejdsindsats i klubben”, siger adm. direktør hos INOX Henry Hansen.

INOX Park
”Vi har mange drømme, der skal leves ud. Vi nærmer os indvielsen af en flot multibane til glæde for hele byen. Derefter går vi i gang med at arbejde på et stadion. Det skal gerne være sådan, at alle har lyst til at komme til fodbold i Ry på det, vi efter sommerferien kalder INOX Park”, siger Casper Dalhoff.

Teksten er uddrag af artikel i Ry Posten