INOX regnskab 2022

02 marts 2023

Omsætningsfremgang og et tilfredsstillende resultat på trods af store lagernedskrivninger i andet halvår.

Tilfredsstillende resultat

INOX realiserede i 2022 en omsætning på 776.270.000 kr. og et resultat efter skat på 30.318.000 kr.

Årets resultat ses som tilfredsstillende, da efterspørgslen var høj i første kvartal, men blev svagere igennem andet kvartal. I andet halvår var efterspørgslen markant lavere.

Faktorer som krigen i Ukraine og den deraf afledte geopolitisk usikkerhed, usikkerhed omkring forsyningssituationen forårsaget af produktionsmæssige udfordringer hos forskellige producenter i Europa, og ikke mindst nikkelprisernes kollaps på LME i marts måned, påvirkede markedssituationen.

”Vi havde med basis i det høje aktivitetsniveau ved udgangen af 2021 og aktiviteten i starten af 2022, ordrer i gang hos stålværkerne, der afspejlede den høje aktivitet. Da faldet begyndte at vise sig i andet kvartal, trykkede vi på stopknappen. Men med lange leveringstider hos værkerne tager det en rum tid, inden effekten viser sig i de indgående mængder,” udtaler Adm. direktør Henry Hansen.

 

Tilpasning af lagerstørrelsen

Effekten fra den faldende markedsaktivitet satte priserne under pres i andet halvår og medførte lavere salgspriser end kostpriserne på lageret. Det udløste en lagernedskrivning på 27 mio. kr. netto ved årets udgang.

En yderligere effekt af den faldende markedsaktivitet, var opbygning af store lagre i hele kæden -fra producent til slutforbruger. Derfor har INOX gennem hele andet halvår haft fokus på tilpasning af lagerstørrelsen, hvilket først forventes afsluttet ved udgangen af Q1-2023.

 

Positiv start på 2023

”Når vi ser på de første 2 måneder af 2023, har vi oplevet en markedsaktivitet bedre end forventet,” fortæller Adm. direktør Henry Hansen.

”2022 har været det første år, hvor vi har set den fulde effekt af vores investeringer i udvidelsen af vores lagerfaciliteter og yderligere automatisering. Vi har nu alle produkter under tag, og samtidig har vi minimeret den interne håndtering. Det har betydet en øget effektivitet og en optimering af den interne håndtering.