CSR - vi tager ansvar

Det er en helt naturlig del af vores forretning og ledelse at udvise et socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvar.

Socialt ansvar

Vi tager et socialt ansvar ved at støtte lokale initiativer for børn og unge. Derfor er vi hovedsponsor for RY fodbold og har sponsoreret køkkenredskaber til køkkenhaver for Rys skoler, dagtilbud og dagpleje. I 2021 indgår vi i et samarbejde med Mølleskolen i Ry om midler til etablering af en intelligent have, der skal stimulere børnenes viden og læring i naturvidenskab i forhold til fx bæredygtighed og vedvarende energi.

Derudover tager vi et socialt ansvar ved at støtte velgørende organisationer som Team Rynkeby, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår.

                                        


                                           

 

Personaleforhold

Vi arbejder løbende med arbejdsmiljø, sikkerhed og undgåelse af arbejdsulykker på lageret. Vores arbejdsmiljøsudvalg samarbejder med aut. arbejdsmiljørådgiver Avidenz, der løbende gennemgår, dokumenterer og forbedrer sikkerheds- og arbejdsmiljøforholdene i virksomheden.

Vi ansætter og uddanner nye medarbejdere. Nye medarbejdere bliver taget godt imod med en udførlig introduktionsplan og en makkerordning. Efter 3 måneder afholder vi samtaler med de nyansatte for at afdække trivsel og modtage forbedringsønsker til introduktionsplanerne.

Vi anser det som en del af vores samfundsansvar at ansætte elever. Vi er godkendt som uddannelsessted af Skanderborg Kommune, og samarbejder med Mommark Handelsskole – Business College Syd i forbindelse med elevernes skoleophold.

Det er også en del af vores samfundsansvar at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Derfor har vi ansat fleksjobbere med individuelle skånehensyn både på lageret og i administrationen. Vi samarbejder med Jobcenter Skanderborg, og når det er muligt i forhold til arbejdsopgaver og ressourcer, er vi også åbne over for at modtage praktikanter i arbejdsprøvning.

Vi ønsker, at vores medarbejdere skal være sunde, og vi har derfor udarbejdet en sundhedspolitik. Vi har etableret vores eget fitnesscenter, hvor medarbejderne kan dyrke styrketræning og motion på alle tider af døgnet. De medarbejdere, der ikke kommer dagligt i virksomheden, har mulighed for at købe et fitness abonnement nær deres bopæl. Derudover har vi fokus på sundhed ved at tilbyde alle medarbejdere en sund kantine, hvor der serveres varm mad, fisk og salatbar. Vi overholder Lov om røgfri miljøer, hvilket også omfatter e-cigaretter.

For at forebygge arbejdsskader har alle medarbejdere mulighed for at får behandlet arbejdsrelaterede gener og skader i ryg, skuldre, nakke, arme og ben hos Falck Healthcare. De har også mulighed for at få lavet en sundhedsprofil med måling af kolesterol, blodsukker, blodtryk og BMI.

Hvis vores medarbejdere bliver syge, er de alle dækket af en helbredssikring. Herved bliver det muligt for dem at blive undersøgt, få behandling, operation samt efterkontrol ved speciallæger, privatklinikker og -hospitaler. Genoptræning og rekreation er også en del af tilbuddet.

Vi har en alkoholpolitik, og vi indtager dermed ikke alkohol på arbejdspladsen med mindre, der gives dispensation ved en særlig anledning. Hvis en medarbejder udvikler et alkoholmisbrug, ønsker vi at hjælpe i forbindelse med et behandlingsforløb.

Vi har en stresspolitik. Vi ønsker at forebygge stress ved at være opmærksomme på stresssymptomer i dagligdagen. Hvis en medarbejder alligevel oplever stress, har vi mulighed for at tilbyde psykologhjælp eller rådgivning.

Det er også en vigtig del af det psykiske arbejdsmiljø, at medarbejderne har en god tone over for hinanden. Vi har derfor udarbejdet en mobbepolitik for at undgå krænkelse og opmuntre til gensidig respekt for hinanden. Hvis vi oplever problemer med mobning, afholdes samtaler med de involverede, HR og ledelsen eller gruppemøder, hvor temaet mobning tages på dagsordenen.

 

Miljøforhold

Rustfrit stål er et produkt med en lang levetid og en høj genanvendelighed. Beskadigede varer sendes til omsmeltning, og vi kasserer således ikke produkter.

Vi samarbejder med aut. arbejdsmiljørådgiver Avidenz i forbindelse med opbevaring af og dokumentation for kemikalier og rengøringsmidler.

I forbindelse med vores plasma- og vandstråleskæring sendes sand til oprensning hos Stena recycling, hvor metalrester sorteres fra og genanvendes. Der tages jævnlige prøver af spildevand, som bliver sendt til kommunen. Vi kører vandet igennem flere overløbskar, som sikrer, at metalaffald udskilles fra vandet, og at kvaliteten af vandet er i orden, når det udledes.

I forbindelse med oversavning af stangstål har vi et genanvendelsesanlæg, hvor vand og olie genanvendes i arbejdsprocessen.

I 2019 byggede vi et nyt lager og  i den forbindelse blev alle lyskilder LED. Det betyder en væsentlig reduktion af strømforbruget. I 2021 skifter vi de resterende LED lysstofrør i de gamle lagerhaller.

 

Du kan downloade hele vores CSR-rapport her