Corporate Social Responsibility

CSR er forkortelsen for Corporate Social Responsibility – eller på dansk virksomheders samfundsansvar.

Hos INOX er det en helt naturlig del af vores forretning og ledelse at udvise ansvarlighed for social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Vi indfører og arbejder med processer, der her og nu men også på lang sigt minimerer den negative indflydelse af virksomhedens drift på samfundet.

Herunder kan du læse mere om, hvilke aktiviteter og ansvar der er naturlige for os:
 

Mennesker

Vi tager et socialt ansvar for vores medarbejdere via ansvarlige personalepolitikker, herunder ryge-, alkohol-, mobbe-, sygefravær- og seniorpolitikker. Vi gør det også ved at tilbyde en sund kantineordning og et motionscenter på virksomheden.


Herudover har vi bl.a. via et aktivt arbejdsmiljøudvalg fokus på det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø. Vi indretter arbejdspladsen, så der er mulighed for fleksibilitet og afveksling i arbejdsstillinger og –opgaver, og vi sørger for hjælpemidler ved løft, støj og rengøring i produktionen. Vi arbejder løbende med ledelse, gennemfører trivselsundersøgelser, MUS og APV. Desuden har vi en helbredsforsikring, som giver medarbejderen mulighed for forskellige former for behandling ved fysiske skader eller psykiske lidelser.

En anden måde, hvorpå vi tager ansvar, er ved at ansætte fleksjobbere, elever og virksomhedspraktikanter. Dette når det giver mening ift. opgaver, muligheder og bidrag tilbage til INOX.

Sidst men ikke mindst søger vi at påvirke vores leverandører, sådan at de forholder sig til og overholder gældende regler for arbejdsforhold og generelle menneskerettigheder.
 

Miljø

Rustfrit stål i sig selv er et bæredygtigt produkt med lang levetid og høj genanvendelighed (skrot omsmeltes). 

Der udover er der et miljømæssigt hensyn i stålet, idet langt de fleste rustfrie ståltyper ikke skal renses kemisk. På det miljømæssige område spiller vores arbejdsmiljøudvalg en vigtig rolle, både på rådgivende, udførende og opfølgende plan. I forhold til vores produktion tager vi ansvar ved at sælge skrot til omsmeltning, kontinuerligt arbejde med genanvendelse af spildevand og minimere kemikalier. 
Miljømæssigt har vi ydereligere fokus på energiforbrug og CO2 udledning. Vi bruger elsparepærer, slukker lys, PC’er og ventilationsanlæg, når vi kan, og der bliver brugt miljømærkede produkter i vores rengøring.
 

Samfund

Vi støtter udviklingen i lokalsamfundet ved at sponsorere lokalsporten i Ry og er blandt andet hovedsponsor for Ry Fodbold (Inox Park), samt sponsor i Silkeborg Ry Golfklub. Herudover yder vi bidrag til en række andre projekter i Ry, der har med børn og unge at gøre.

På landsplan støtter vi velgørende organisationer p.t. Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår og Dansk Røde Kors.

 

Måltal for den kønsmæssige sammensætning af den øverste ledelse

I henhold til dansk lovgivning skal Inox oplyse måltal for den kønsmæssige sammensætning af den øverste ledelse.

Bestyrelsen består i dag af 3 mænd og 0 kvinder.

Indenfor en periode på 4 år er måltallene for den kønsmæssige sammensætning som følger:
  
Bestyrelsen skal bestå af 1 person af det ene køn og 2 personer af det andet køn.
   
Der har i den forløbne regnskabsperiode ikke været udskiftninger i bestyrelsen og afledt heraf, har der er ikke været anledning til at ændre på den kønsmæssige sammensætning.