Kultur og værdier

Hos INOX har vi en stærk kultur og en række værdier, som vi lever efter. Det handler rigtig meget om, hvordan vi ønsker at skabe værdi gennem måden, vi arbejder på i alle led af virksomheden. Til gavn for både kunder og medarbejdere. 

Værdierne

Kommunikation

Alle opgaver og alle aftaler starter med en god dialog om forventninger, ønsker og behov. Derfor har vi fokus på kommunikationen både med kunder og leverandører og internt med hinanden. 

Udvikling

Vores kvalifikationer og kompetencer skal passe til kundernes behov og til strategien for vores forretning. For at det kan lade sig gøre, udvikler vi os konstant. Vi tænker nyt, og vi opkvalificerer os fagligt.  

Resultatorientering

For at vi altid kan tilbyde vores kunder de bedste produkter og priser, tænker vi altid lønsomhed ind i alle dele af organisationen og de produktområder vi beskæftiger os med.

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver, kunder, leverandører og hinanden. Det giver en ekstra sikkerhed – for alle parter.

Teamånd

Hos INOX er vi et stærkt team, der holder sammen, respekterer hinanden og samarbejder. Vi kan godt lide at have det på samme måde med vores kunder.

Godt arbejdsmiljø

Flad struktur

Ud over vores værdier, er vi stolte af vores flade ledelsesstruktur, fordi den virker. I praksis betyder det, at alle har lige mulighed for at tale med alle: kommunikationsvejen er kort fra medarbejder til leder eller til administrerende direktør. Det betyder også, at medarbejdere har mulighed for at få nye opgaver og øget ansvar med høj grad af frihed. Vi mener nemlig, at det er med til at udvikle den enkelte, og at dét skaber bedre trivsel.

Sundhed og trivsel, kost og motion

Hos INOX har vi mange forskellige jobprofiler med meget forskellige fysiske krav. Derfor har vi fokus på motion og forebyggelse af arbejdsskader. Desuden tilbyder vi sund kost i egen kantine og har et røgfrit arbejdsmiljø for alle.