Brugsbetingelser

Idet du åbner og benytter dig af websiden, forudsættes det, at du har læst og accepteret Brugs-betingelserne.

Indholdets nøjagtighed

INOX gør sit yderste for at sikre at web-sidens indhold er korrekt og up-to-date, men kan til gengæld ikke garantere (hverken direkte, indirekte eller på anden vis), at oplysningerne som fremgår af web-siden er pålidelige, præcise eller fyldestgørende.

Ejendomsret/Immateriel ret

Brugere af vores webside må ikke ændre, kopiere, distribuere, sende, udstille, videredistribuere, reproducere, offentliggøre, give i licens, udnytte kommercielt, skabe afledte produkter fra, overføre eller sælge materiale, som optræder på vores webside uden først at have indhentet skriftlig tilladelse fra INOX. 

Websiden og dens indhold er at betragte som materiale omfattet af Ophavsretten og indehaves af INOX medmindre andet er angivet. Det er udtrykkeligt forbudt at kopiere ovennævnte til andre servere eller anden lokation med henblik på offentliggørelse, reproduktion eller videreforsendelse.

Links

INOX er ikke ansvarlig for eksterne websider eller tjenester og påtager sig intet ansvar for disse websiders og andre tjenesters indhold og er endvidere heller ikke ansvarlig for disses behandling af personlige oplysninger.

Gældende lovgivning

Ovennævnte Brugsbetingelser er fastlagt af og i overensstemmelse med dansk ret og idet du accepterer disse Brugsbetingelser underkaster du dig samtidig gældende dansk ret.